Skräppost & Virusfilter

Faktaruta Skräppost & Virusfilter
Träffsäkerhet >99%
Filter 7 Oberoende
Antivirusmotorer 2 Oberoende
Dagsrapporter Ja
Webbportal Ja
Pris
Priser anges exkl moms
Per användare 8:-/månad
Villkor
Bindningstid 3 månader
uppsägningstid 1 månad
Betalningsvillkor Kvartalsvis i förskott, 20 dagar netto
SLA  SLA Standard
Specifikation  Tjänstespecifikation Skräppost & Virusfilter
Med Swoscom Skräppost & Virusfilter hålls företagets e-post ren från ovälkommen reklam och virusinfektioner. Tjänsten är väldrigt enkel att komma igång med och kräver inga installationer på den egna utustningen. Genom att ändra vilken e-postserver som står som mottande server för föregets e-postdomän till våra servrar kommer all inkommande e-post att skickas genom vår filtertjänst. Tjänsten är prissatt efter antalet användare i organisationen. Det vill säga att det spelar ingen roll hur många e-postadresser respektive användare har.
Inkommande e-post
Tjänsten bygger på trovärdighetsbedömning av de servrar som skickar e-posten och flertalet välkända filtersystem för analys av innehåll som kombinerats ihop för att ge maximalt skydd med låg andel falska positiva. Dvs e-post som fastnar i filtret utan att vara skräppost. Ungefär 99% av all inkommande skräppost identifieras korrekt. Den inkommande e-posten delas in i 3 klasser: Ren, Misstänkt respektive Skräppost. Skräppost avisas direkt, misstänkt e-post hamnar i karantän och ren e-post skickas vidare till mottagaren. Virusinfekterad e-post upptäcks av två helt oberoende virusmotorer och raderas direkt.
Utgående e-post
Även företagets utgående e-post genomsöks på samma sätt som inkommande e-post.  En effektiv taktik för att stoppa spridningen av skräppost är att filtrera åt båda hållen. Med hjälp av SPF listas vilka servrar som tillåts att skicka ut e-post för företagets domäner. Det gör att företagets egen e-postdomäner blir svårare att använda för spammare som genom att ange andras domäner som avsändare lånar trovärdighet för att ta sig igenom filter.Vit och svartlistning av e-postadresser används för att göra undantag i filtreringen.

Rapporter & Verktyg
Behåll kontrollen över hur företagets e-postdomän används genom vår webbportal som ger möjlighet att se vad som hänt med all inkommande och utgående e-post, hantera vit och svartlistningar och e-post som hamnat i karantän. Varje morgon skickas även en rapport som visar vilken e-post som fastnat i karantänen föregående dag så det är lätt att se om något felaktigt fastnat.

Beställ Skräppost- & Virusfilter