Abonnemang

Faktaruta IP-Telefoni
Antal telefonnummer 1
Antal telelinjer 2
Antal samtidiga samtal 4 (två trepartssamtal)
Funktioner
  • Röstbrevlåda
  • Vidarekoppling
  • Samtal väntar
  • Trepartssamtal
  • Stör ej
  • Spärra Mobilssamtal
  • Spärra Betalsamtal
Webbportal Ja
Specificerad räkning Ja, via webbportal
Utlandsnummer Tillval
Pris
Abonnemang* 47 (59)kr/månad
Uppkopplingsavgift* 39 (49) öre/samtal
Till fasta telefoner* 8 (10) öre/min
Till mobiltelefoner* 1.00 (1.25) kr/min
Utlandspriser Alla destination
Telefonadapter* ** 500 (625) kr
Inportering* 500 (625) kr
Kreditlimit
  • Privat 500:-/mån
  • Företag 3000:-/månad
* priser inklusive moms inom parantes
** Frakt tillkommer med 69:- inkl moms om adaptern skall skickas.
Villkor
Bindningstid 3 månader
uppsägningstid 1 månad
Betalningsvillkor Abonnemang kvartalsvis i förskott, samtal månadsvis i efterskott per den siste i månaden
SLA  SLA Standard
Swoscoms IP-Telefoni sänker telefonkostnaderna genom att utnyttja samma anslutning som används för Internet vilket sänker abonnemangsavgiften och genom att samtalspriserna blir betydligt lägre eftersom internet används som bärare av samtalen. Allt som behövs är en telefonadapter som kopplas in på den befintliga internetanslutningen. Det går bra att köpa telefonadaptern av oss vid beställning eller hos valfri återförsäljare så länge den stödjer protokollet SIP. Om adaptern köps vid beställning skickas den inställd och klar att använda, dessutom ingår alltid två linjer som standard i våra telefonadaptrar. Använd en linje för telefonen och den andra för larm/fax, barnens telefon eller verkstaden. Samtal mellan IP-telefoner i Swoscoms nät är kostnadsfria medan samtal till övriga telenätet debiteras på sedvanligt sätt med öppningsavgift och minutavgift.Bättre och Unik funktionalitet samt lägre kostnad
I vårt abonnemang ingår alla vanliga funktioner som tex nummerpresentation, röstbrevlåda, trepartssamtal, samtal väntar och vidarekoppling. Våra utlandspriser är speciellt bra med upp till 95% billigare än traditionella operatörers utlandstaxor. Inga specialabonnemang behövs för att få till gång till tjänsterna eller de låga utlandspriserna de ingår som standard.

Webportal
I portalen redovisas alla samtal (inkommande, utgående och missade) tillsammans med varje samtals kostnad och det finns tillgång till att ställa in abonnemanget på olika sätt. Tex vilken adress som skall publiceras i katalogtjänsterna, om samtal skall vidarekopplas, om telefonsvarare skall användas osv.

Utlandsaccessnummer
Ger dig möjlighet att ringa hem från utlandet för respektive lands lokaltaxa. Ring bara accessnumret och slå därefter ditt eget telefonnummer. Ett perfekt sätt att minska telekostnaderna när du reser mycket.

Ring andra IP telefonioperatörer via prefix
Du kan nå abonnenter hos fler än 500 andra IP telefonioperatörer via prefix. Ring bara prefix + abonnentnumret hos operatören, smidigt när du har vänner utomlands som använder IP telefoni.

Beställ Abonnemang