Co-location

Faktaruta colocation
Antal rack 11
Strömmatning 3 x 16A/rack*
Reservkraft UPS & Generator*
Kyla Reglerad & Dubblerad*
Luftfuktighet Reglerad & Dubblerad*
Brandskydd Rökdetektering med larm
Skalskydd Larm, Väktare och Video
Internetanslutning 1 port om 1 Gbps** per kund
Internetkapacitet 5 Gbps redundant**
Dataöverföring Fri**
Upptidsgaranti 99,95%*
Inkommande fiber 2 operatörer*
Backup Ja, 250GB per Server
Hämtning/Lämning av server Ja, pris på förfrågan
Access till datacenter Dygnet runt
Support Telefon & E-mail
Pris
Priser anges exkl moms
Per höjdenhet 249:-/mån
Per tornserver 872:-/mån
Ström & Kyla 2.01:-/Kwh***
Installation 500:-
LAN VPN 125:-/mån & tunnel
Managed Server 495:-/mån & Server
Villkor
Bindningstid 1 månad
uppsägningstid 1 månad
Betalningsvillkor Månadsvis i förskott, 20 dagar netto
SLA  SLA Standard
Specifikation  Tjänstespecifikation Colocation
 Tjänstespecifikation Managed Server
* All infrastruktur i datacentret är feltolerant med dubbla framföringsvägar för strömmatning, kyla och nätverk. Alla rack är individuellt säkrade med 3 x 16 A. Kunder i samma rackskåp delar på säkringarna därför rekommenderas utrustning med dubbla strömaggregat för högsta tillförlitlighet. Fiberframföring sköts av Tele2 respektive Kraftringen med helt individuella framföringsvägar. Observera att detta gäller för inkoppling av egna förbindelser. Läs nedan vad som gäller för den delade internetaccessen. Den garanterade driftstillgängligheten för infrastrukturen är 99,95% 24x7x365
** Delad internetanslutning. Sk fair sharing gäller för delad internetanslutning, dvs vi mäter inte förbrukning men begränsar storkonsumenter om förbrukningen inverkar menligt på andra kunders tillgänglighet. Vi rekommenderar därför att kunder som vet med sig att de kommer ha stor förbrukning istället reserverar kapacitet för att kvalitetssäkra sina behov. Pris för reservation ges per förfrågan. Internetanslutningen levereras på två seperata fiberpar med skilda framföringsvägar och med en tillgänglighetsgaranti på 99,95%. Dedikerad internet kan köpas till, pris per förfrågan.
*** Strömförbrukning mäts vid installationstillfället utan last och räknas upp med 30% för simulering av last.

Co-location hos Swoscom är ett kostnadseffektivt och tryggt sätt att placera ut servrar annan infrastruktur utanför de egna lokalerna. Den främsta nyttan med att flytta sin infrastruktur till ett externt datacenter är att dra nytta av dess väl utbyggda infrastruktur och feltolerans. Istället för själv investera stora pengar för att skapa en säker servermiljö hyr man istället in sig hos oss från ett par hundralappar i månaden. I vårt datacenter som är klimatreglerat, övervakat dygnet runt och driftsäkrat med central UPS för korta strömavbrott och egen reservkraft för långa strömavbrott, står servrar och utrustning säkert. Datacentret har både högkapacitets internet med dubbla framföringsvägar och 99,95% tillgänglighetsgaranti och operatörsneutral dubblerad infrastruktur för privata företags WAN eller dedikerad internet. Våra co-locationkunder är i första hand mindre företag som vill ha företagets servrar stående på en plats där hög tillgänglighet, säkerhet och närvaro av driftspersonal finns.

Dessutom hämtar vi och lämnar servrar från hela Sverige så ni behöver inte själva ta er till vårt datacenter och självklart ingår även säkerhetskopiering av servrarna som placeras hos oss i priset. Varje server får initialt 250 GB backuputrymme som kan utökas vartefter behovet ökar och givetvis hjälper vi er igång med backupen också. Vi hjälper även till med planering och genomförande av flytten för att säkerställa att allt fungerar.

Vi värnar om att vår datacenterdrift är så miljövänlig och strömsnål som möjligt med så nära 0 i koldioxidutsläpp som möjligt. All el kommer därför från vindkraft och kylning sker så långt som möjligt med hjälp av frikyla och skulle det bli rejält varmt kopplar vi in kompressorkylan och då drar vi lite mer i ström. Men eftersom all el kommer från vindkraft är det enda som bidrar till koldioxidutsläpp från datacentret, provkörningarna och körningarna av vårt reservaggregat. Bränslet i vår reservkraft utgörs av EcoPar en speciell ren diesel framtagen för dieselmotorer som sänker koldioxidutsläppen med upp till 50%. Du bidrar till att hålla den gröna profilen genom att välja nya och strömsnåla servrar.

Använd kontaktformuläret nedan eller ring oss 0406905000 för mer information om hur vi kan hjälpa mer med hosting.