CloudSync – Återta kontrollen över molndatan

Swoscom CloudSync
Lagringsutrymme 1 TB
Desktopstöd
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Mobilstöd
  • iPhone/iPad
  • Android
  • Blackberry
  • Windows Phone 7
Pris
Priser anges exkl moms
1-10 användare 1626:-/månad
Extra användare 162,60:-/månad
Extra utrymme 1,02:-/GB
Villkor
Bindningstid 3 månader
uppsägningstid 1 månad
Betalningsvillkor Månadsvis i förskott, 20 dagar netto
SLA  SLA Standard
Specifikation  Tjänstespecifikation CloudSync
Många moln – Ett gränssnitt!
Använd DropBox, Box.net, Google Docs, Google Drive, Office 365, SkyDrive, iDisk/MobileMe eller FTP, Sharepoint osv med full kontroll. Swoscom CloudSync är nästa naturliga steg för att återta kontrollen över den data som användarna lagrar i molnet. Genom CloudSync samlas information om all data in från de olika molnleverantörerna, indexeras och görs sökbar samt säkerhetskopieras. CloudSync presenterar data från alla molntjänster i ett enda enhetligt gränssnitt och är tillgängligt för alla vanliga plattformar som datorer, smartphones och plattor. Dessutom ingår 1TB disk från Swoscom som kan användas för backup av molndatan eller för att flytta in den på en plats som ni har kontroll över.

Bättre funktionalitet på skrivbord och i mobilen
Med Swoscom Multicloud Explorer ges Windows-, Mac- och Linuxanvändare tillgång till datan hos de olika molnleverantörerna i ett enda gränssnitt. Eftersom CloudSync ligger som ett täcke över alla molnleverantörerna ges ett enhetligt gränssnitt och hantering av filerna. Datan lagras dels för varje användare och dels kan gemensamma mappar skapas för att lagra gemensam data. Använd som en virtuell disk och arbeta precis som mot en vanlig disk i datorn. MultiCloud Explorer integrerar även med Microsoft Office på Windowsdatorer och möjliggör att öppna och spara dokument mot CloudSync direkt från programmen. Välj att jobba direkt online mot all data eller synkronisera filer till datorn eller mobilen och jobba med dem offline.

Samarbeta och dela information med omvärlden
CloudSync hjälper dig att dela ut data kontrollerat till externa parter genom att skicka länkar istället för filer via mail. Åtkomst till länkarna kan begränsas genom kryptering, giltighetstid, login och lösenord. Kunder och leverantörer kan lämna in dokument via speciella publika mappar och det går till och med att skicka in dokument i systemet direkt via mail till systemet.

Bättre säkert mot dataförluster
Ingen data lagras i CloudSync, det diskutrymme som Swoscom inluderar är bara ytterliggare ett moln fast med den stora skillnaden att hos oss är det ni som äger datan. Diskutrymmet kan användas för att ta säkerhetskopior av data hos andra molnleverantörer eller för att lagra filer. Oavsett vilket så ger CloudSync ett utökat skydd mot dataförluster eftersom ingen data raderas i det moln där det lagras. Enbart informationen om filen raderas och läggs i papperskorgen, det är först när papperskorgen töms som filen fysiskt tas bort och om filen lagrats i Swoscoms moln läggs den raderade filen på ett speciellt utrymme som inte är synligt för användarna och vi kan då till exempel ta tillbaka data som användare medvetet raderat för att dölja oegentligheter. Detta ger ett extra skydd och hjälper företaget att upprätthålla informationspolicys.

Full spårbarhet på datan
Med Swoscom CloudSync får företaget full kontroll på vad som händer med filerna i molnet. Se vem som laddar upp, tar bort och förändrar filer. Kontrollera vem som har tillgång till filerna med olika användarbehörigheter och begränsa åtkomst baserat på IP-adresser.

All data i Sverige
All data som lagras i tjänsten lagras på vårt eget lagringsnätverk i våra egna datacenter. Det betyder att vi och ni alltid har full koll på var datan finns till skillnad mot andra molntjänster.

Kort sagt, ta tillbaka kontrollen över datan utan att sätta käppar i hjulen på användarna!